کارآموزان محترم می توانند در یکی یا چند رشته آموزشی تخصصی تعمیرات خودرو در آموزشگاه تخصصی تعمیرات دنیای خودرو زیر نظر اساتید مجرب با تاییدیه و مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای ثبت نام نمایند:

 

%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d8%b5%db%8c-%d8%a7%d8%aa%d9%88%d9%85%da%a9%d8%a7%d9%86%db%8c%da%a9-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4 %d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b3%db%8c%d9%88-ecu %d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d8%af%db%8c%d8%a7%da%af-%d9%88-%d8%a7%d9%86%da%98%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1 %d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d9%82-%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%b1%d9%88 %d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d9%82-%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%b1%d9%88-%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%ac%db%8c %d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-%da%af%db%8c%d8%b1%d8%a8%da%a9%d8%b3-%d8%a7%d8%aa%d9%88%d9%85%d8%a7%d8%aa%db%8c%da%a9 %d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d9%85%d8%a7%d9%84%d8%aa%db%8c-%d9%be%d9%84%da%a9%d8%b3 %d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-cng-%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d9%86-%d8%ac%db%8c 

شما می توانید با تکمیل فرم زیر اقدام به پیش ثبت نام دوره های آموزشی نمایید

پس از تکمیل و ارسال فرم مسئولین ثبت نام آموزشگاه با شما ارتباط برقرار خواهند کرد

 

  • 0912*******
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .